Hatályos rendeletek és szabályzatok

3/2024 (III.12.) A szociális ellátásokról szóló 9/2021. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2/2024 (III.12.) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2/2023. (III. 14.) önkormányzati  rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről


6/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről 


3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 


9/2021. (X. 26.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról 


4/2000. (IV.11.) Érsekhalma településrendezési terve és helyi építési szabályzata


1/2022 (II.01.) önkormányzat rendelete a helyi közművelődési feladatainak ellátásáról


7/2021./IV. 22./ Születési támogatás


5/2021. (III. 2.) Gyermekvédelmi helyi rendszer


8/2020. Közterület használati rendelet


12/2017. (VIII.02.) önkormányzati rendelete Az intézményi térítési díjak megállapításáról 


3/1996. (IV.05.) Helyi címer, zászló és pecsét alapításáról és használatának rendje


9/2005. (VI.22.) "Érsekhalma Községért" kitüntető cím alapításáról és adományozásáról 


13/2005. (XI.01.) Lakáshoz jutók helyi támogatásáról1/2009. (I.28.) Helyi jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításáról


14/2013. (XI.26.) Kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről


15/2013. (XI.26.) Közterület elnevezéséről, házszámozásról


16/2013. (XI.26.) Önkormányzat vagyonáról


19/2013. (XII.17.) Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség által a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében ISPA, majd KA beruházás során beszerzett, illetőleg megvalósított és kapcsolódó önkormányzati tulajdonú vagyon kezelésének és hasznosításának feltételeiről


7/2014. (IV.17.) Szennyvíz közszolgáltatásról


8/2014. (IV.17.) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról


10/2014. (VI.20.) Köztisztviselőket megillető juttatásokról5/2015.(V.14.) Avar és kerti hulladék égetéséről 


10/2022. (XI.15.) Helyi adókról


1/2016. (I.29.) Civil szervezetek támogatásáról


3/2016. (III.09.) Az állattartásról


3/2017. (II.14.) Házasságkötés engedélyezéséről, díjtételeiről, anyakönyvvezetőt megillető díjakról


10/2017. (V.30.) Temetők üzemeltetéséről és a temetkezésről


13/2017. (VIII.31.) A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról


19/2017. (XII.20.) Településkép védelméről14/2018. (XII.11.) Tanyagondnoki szolgálatról


1/2019. (I.22.) Köztisztviselői illetményalapról


6/2019. (III.11.) Egészségügyi alapellátás körzeteiről


9/2019. (VII.30.) Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról


14/2019. (IX.27.) Helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapításáról


16/2019. (XI.19.) Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról


3/2020. (III.03.) A képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról


Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023