Hatályos rendeletek és szabályzatok

12/2022 (XII.13.) önkormányzati rendelete az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 12/2017. (VIII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról


1/2022 (II.01.) önkormányzat rendelete a helyi közművelődési feladatainak ellátásáról


12/2018 ( XI. 07.) Önkormányzati rendelet a helyi közművelődési feladatokról


3/2015 ( II. 27.) Önkormányzati rendelet a helyi a helyi szociális ellátásokról


7/2021./IV. 22./ Születési támogatás


6/2021. (III. 10.) 2021. Évi költségvetés 


5/2021. (III. 2.) Gyermekvédelmi helyi rendszer


8/2020. Közterület használati rendelet


6/2020. (VI.30.) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtása


3/1996. (IV.05.) Helyi címer, zászló és pecsét alapításáról és használatának rendje


4/2000. (IV.11.) Érsekhalma településrendezési terve és helyi építési szabályzata


9/2005. (VI.22.) "Érsekhalma Községért" kitüntető cím alapításáról és adományozásáról 


10/2005. (VI.22.) Közterület használatról


13/2005. (XI.01.) Lakáshoz jutók helyi támogatásáról


10/2008. (XI.10.) Épített örökség védelmének helyi szabályozása


1/2009. (I.28.) Helyi jelentőségű természeti emlékek védetté nyilvánításáról


14/2013. (XI.26.) Kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről


15/2013. (XI.26.) Közterület elnevezéséről, házszámozásról


16/2013. (XI.26.) Önkormányzat vagyonáról


19/2013. (XII.17.) Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség által a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében ISPA, majd KA beruházás során beszerzett, illetőleg megvalósított és kapcsolódó önkormányzati tulajdonú vagyon kezelésének és hasznosításának feltételeiről


7/2014. (IV.17.) Szennyvíz közszolgáltatásról


8/2014. (IV.17.) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról


10/2014. (VI.20.) Köztisztviselőket megillető juttatásokról5/2015.(V.14.) Avar és kerti hulladék égetéséről 


10/2022. (XI.15.) Helyi adókról


1/2016. (I.29.) Civil szervezetek támogatásáról


3/2016. (III.09.) Az állattartásról


3/2017. (II.14.) Házasságkötés engedélyezéséről, díjtételeiről, anyakönyvvezetőt megillető díjakról


9/2017. (IV.27.) Partneri egyeztetés szabályairól


10/2017. (V.30.) Temetők üzemeltetéséről és a temetkezésről


12/2017. (VIII.02.) Intézményi térítési díjakról


13/2017. (VIII.31.) A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról


19/2017. (XII.20.) Településkép védelméről14/2018. (XII.11.) Tanyagondnoki szolgálatról


1/2019. (I.22.) Köztisztviselői illetményalapról


6/2019. (III.11.) Egészségügyi alapellátás körzeteiről


9/2019. (VII.30.) Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról


14/2019. (IX.27.) Helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapításáról


16/2019. (XI.19.) Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról


18/2019. (XII.11.) Köztisztviselők illetménykiegészítéséről


2/2020. (III.03.) Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 


3/2020. (III.03.) A képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról


Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023