Együtt Érsekhalmáért Egyesület

Az Egyesületről

Az Együtt Érsekhalmáért Egyesület, 2008. júniusában jött létre azzal a céllal, hogy közhasznú, civil szervezetként összefogja azokat az embereket, akik Érsekhalma községének fellendülését, lakossága életszínvonalának javítását kívánják szolgálni. Fontosnak tartja a - már meglévő- civil szervezetek összefogását, céljaik eléréséhez intézményes formák biztosítását. Az egyesület kiemelt céljának tekinti, hogy tagjainak a helyi közéletben való részvételt biztosítsa, illetve gondoskodik önművelésük intézményes formáiról. Kulturális tevékenységet folytat, kiemelten fontosnak tartja a hagyományok őrzését és azok megismertetését a lakossággal. Elősegíti a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségét, és a fiatal generáció számára a nevelést, oktatást, képességfejlesztést és ismeretterjesztést biztosítja.

Az egyesület feladatait a közgyűlés által elfogadott alapszabály a következőképpen határozza meg. Az egyesület közreműködik Érsekhalma település gazdasági, szellemi és természeti értékeinek megóvásában, erőforrásainak kialakításában, és ezek mind szélesebb körű megismertetésében. Jótékonysági rendezvényeket szervez a kitűzött célok megvalósításához. Tevékenyen közreműködik Érsekhalma település környezetvédelmében, őshonos növény és állatvilág élőhelyének védelmében. Terjeszti az életmód és életminőség javításához nélkülözhetetlen mindennapi kultúrát. Kulturális tevékenységet folytat, kulturális csoportok, alkotóközösségek, egyéni alkotók munkáját támogatja. Segíti a település önszerveződű közösségeit, támogatja sportéletét és ifjúsági kezdeményezéseit: ifjúsági, közösségi programokat szervez, ifjúságfejlesztési folyamatok generál, ifjúsági információs pontot működtet. A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztő táborok, előadások, kiállítások szervezése kiemelt feladatai közé tartozik.

A szervezet fennállása óta jelentos változást hozott a község életébe. Számos kezdeményezést foganatosított. Érsekhalma nagy történeti múltra tekint vissza, ennél fogva számos tárgyi emlékünk van, melyek kiállításba rendezve várják a nagyközönséget. Ám nincs megfelelo hely a történeti kiállítás számára. Ennek okán, valamint hagyományaink és örökségünk megőrzése és továbbadása érdekében a faluban lévő legrégebbi parasztházból egy tájházat kíván létrehozni az egyesület. Mindezt az ÚMVP III. tengelyében kiírt pályázati támogatás keretében tudjuk megvalósítani.

A fiatalok szórakozását és szabadidejük hasznos eltöltését szolgálja az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) kialakítására beadott pályázat. Az IKSZT kialakítására a község általános iskolájának felső tagozatában került sor, mely kihasználatlan, hiszen a felső tagozatosok a Felső-Bácskai Általános Művelődési Központ Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény nemesnádudvari tagintézményébe járnak, lévén Érsekhalma a társulás tagja Rém, Csávoly és Borota falvak mellett. Az IKSZT-ben az ifjúsági klub mellett elérhető egy civil szervezetek számára kialakított terem is, melyben az érsekhalmi szerveződések tarthatják gyűléseiket, programjaikat. Emellett egy könyvtár és egy informatikai szoba elégíti ki a lakosság ez irányú igényeit. A program szintén az ÚMVP III. tengelyében kiírt pályázat keretében valósult meg. Addig is az egyesület kezdeményezésére pályázati úton létrejött egy e-magyarország pont, ahol átfogó informatikai szolgáltatást nyújtanak az érdeklődőknek, valamint az internet használatával kapcsolatos ismeretterjesztő esteket szerveznek, illetve oktatást tartanak azon felhasználók számára, akik nem értenek a számítógép kezeléséhez.

Az egyesület kiemelten fontosnak tartja az élő hagyományok megteremtését és megőrzését alapul véve a régi hagyományokat. Érsekhalma minden évben két nagyobb rendezvénnyel büszkélkedhet. Április közepén lovas múltját ünnepli a falu egy két napos rendezvénnyel, júniusban, Péter-Pál napjához közel pedig földmuvelő múltjukra való tekintettel, az aratást ünneplik a falusiak szintén egy kétnapos rendezvény keretében. Mindkét rendezvény megszervezésében és lebonyolításában nagy szerepet vállalnak az egyesület tagjai.

Elnök: Gonda János

Titkár: Szauter Gáborné

Adószám: 19551250-1-03

Kérjük támogassa adójának 1%-ával az Együtt Érsekhalmáért Egyesületet!


Elérhetőség


6348 Érsekhalma, Petőfi utca 9.
Telefon: +36-78/548-020

NEAO-KP-1-2023/2-000331

"Kerékpárral 7 határon át" program

Örömmel tudatjuk, hogy az Együtt Érsekhalmáért Egyesület szervezésében a KTI Közlekedéstudományi intézet pályázatán hirdetett " kerékpárral 7 határon át" című program keretén belül a bicikli túránk sikeresen lezajlott:

A túraprogram neve: A Gemenci erdőtől a Palicsi-tóig

Időtartam: 3 nap

Résztvevők száma: 15 fő

Kerékpárral megtett út 160 km

Útvonal: Érsekhalma-Jánoshalma-Felsőszentiván-Bácsalmás-Mélykút-Tompa-Kelebia-Szabadka-Palics


NEAO-KP-1-2022/1 pályázat

Együtt Érsekhalmáért Egyesület

A Nemzeti Együttműködési Alap Közösségi környezet kollégiuma által meghirdetett

NEAO-KP-1-2022/1 kódszámú pályázaton támogatásban részesült.

Projekt azonosítója: NEAO-KP-1-2022/1-000023

Projekt címe: Nyári tábor és közösségi tér fejlesztése

Támogatás összege: 150 000 Ft

A támogatást 32 db gumis lepedő és 32 db ágyneműhuzat beszerzésére fordítottuk.

Megvalósult a Magyar Kormány támogatásával!


Magyar Falu Program

Együtt Érsekhalmáért Egyesület

A "Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében kiírt civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása" (2021.) című pályázaton támogatásban részesült.

Projekt azonosítója: FCA-KP-1-2021/1-0000275

Projekt címe: Turizmus és tábor Érsekhalmán

Támogatás összege: 5 235 000 Ft

A támogatást betonaljzaton álló 2 db árammal ellátott faház beszerzésére fordítottuk.

Megvalósult a Magyar Kormány támogatásával!


Nyári Napközis Tábor 2020.