Általános Iskola

Iskolánk rövid története

Iskolánkat római katolikus népiskolaként az érsekhalmi cselédség gyermekeinek oktatására alapította a kalocsai érsek. A régi iskola épülete Kunszt József érseksége idején épült fel. Az iskola első hiteles említése az 1887/88-as tanévből való, amikor az első név szerint is ismert kántortanító, Kardos János oktatta a hat évfolyamos osztatlan iskolába járó tanulókat.

Az államosítás után eleinte osztatlan, majd részben osztott nyolc osztályos általános iskolaként működött. 1976 jelentős fordulópont volt az iskola életében: a körzetesítés eredményeként a felső tagozatot a hajósi általános iskolához csatolták, s ettől kezdve az alsó tagozaton is megszűnt az osztályösszevonás. A csatlakozás eredménye volt a német oktatás bevezetése is első osztálytól kezdve.

A község fejlődése, a lakosságszám növekedése lehetővé tette, hogy 1987-től újra önálló, nyolc osztályos iskola működhetett a faluban pontosan 20 éven keresztül. Az 1987 óta eltelt időszakban a tanulók létszáma azonban mintegy felére csökkent, s a 90-es évek közepe óta 60-70 fő között stagnált.

Az alacsony tanulói létszám és a tanulólétszámmal összefüggő normatív finanszírozási rendszer azonban arra kényszerítette a község önkormányzatát, hogy új lehetőségeket keressen az iskola további működtetése érdekében. Ezért 2004-ben Érsekhalma Község Önkormányzata a Császártöltés Községgel való, közös fenntartású intézményirányítási társulás létrehozása mellett döntött. A társulásban az iskola szerkezete nem változott. A szakmai színvonal emelését jelentette a felső tagozat szakos utazótanárokkal történő megszervezése, valamint a tanórán kívüli és szabadidős programok kínálatának bővülése: sportolási lehetőségek, úszásoktatás, angol szakkör, közös versenyek. Ekkor történt a nemzetiségi német nyelvoktatás bevezetése az alsó tagozaton felmenő rendszerben, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásában is fontos szerepet játszott az együttműködés.

A három éves közös működés után a kistérségi társulások megalakulásával a két község felbontotta társulási szerződését. Érsekhalma a bajai kistérségbe tartozó Nemesnádudvar, Csávoly és Rém, valamint a jánoshalmi kistérséghez tartozó Borota községekkel kötött új társulási megállapodást, melynek következtében 2007. július elsejétől létrejött a Felső-Bácskai Általános Művelődési Központ. A társulás nagy változást hozott az iskola életében, mert 2007 szeptemberétől a felső tagozat Érsekhalmán megszűnt, a gyerekek iskolabusszal Nemesnádudvarra járnak.

Jelenleg a négy alsós évfolyamon a közismereti tárgyakat osztottan, a készségtárgyakat 1.-2., illetve 3.-4. osztályos összevonásban tanítjuk. Az első évfolyamon az olvasás- és írástanítás Meixner-módszer szerint történik. Minden évfolyamon német nemzetiségi nyelvoktatás folyik, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása. Intézményünk részt vesz a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat támogató integrációs programban (IPR).

Az iskola alapító tagja a Bács-Kiskun Megyei Kisiskolák Közművelődési Egyesületének, valamint a Baja Környéki Iskolaszövetségnek.

A tanulókat, iskolai programokat támogató alapítvány, az Érsekhalmi Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány 2001-ben jött létre.Elérhetőség:


Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola Érsekhalmi Tagintézménye

6348 Érsekhalma, Petőfi utca 9.
Telefon és fax: +36-78/448-169
Tagintézmény vezető: Boros Péter