Legfrissebb híreink

Édesburgonya és étkezési burgonya kapható!

Étkezési burgonya több méretben, valamint édesburgonya (batáta) Önkormányzatunknál kapható.

Az étkezési burgonya 15 kg-os kiszerelésben 1800 Ft/zsák és az édesburgonya 5 kg-os kiszerelésben 2000 Ft-ért kapható.

Érdeklődni, jelentkezni Önkormányzatunknál lehet.


BURSA HUNGARICA Pályázati rendszer

Érsekhalma Község Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához. Erre a felsőoktatási ösztöndíjra kizárólag érsekhalmi állandó lakóhellyel rendelkezők pályázhatnak.

"A" típusú pályázat

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2019 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2020 őszén már nem áll fenn, úgy a 2020/2021. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2019/2020. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

Amennyiben a pályázó a támogatást ismételten igénybe kívánja venni - a vonatkozó jogszabályok biztosította keretek között -, úgy az ösztöndíj-pályázatot a következő évi pályázati fordulókban újra be kell nyújtania.


"B" típusú pályázat

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet "állandó lakóhely" fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény "lakóhely" fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2019/2020. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;

vagy

b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

és a 2020/2021. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2020. évi felsőoktatási felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2020/2021. tanévben ténylegesen megkezdik.

Az EPER Bursa rendszerben a pályázók regisztrációt követően maguk rögzítik adataikat.

Elérés: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A személyes és a pályázati adatok feltöltését és ellenőrzését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak a csatolandó mellékletettel együtt. 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

2020. november 5.

Figyelem!

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére.

A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

 • a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
 • doktori (PhD) képzésben vesz részt
 • kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

A pályázati kiírás az Önkormányzat hirdető tábláján megtalálható.

A pályázattal kapcsolatosan a Polgármesteri Hivatalban Rácz Lászlóné tud tájékoztatást adni. 


Egyenlő Bánásmódhatóság Bács-Kiskun Megyei ügyfél-fogadása

dr. Tóth Edina egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:

06 70/517-9251, edina.toth@egyenlobanasmod.hu

SINOSZ Bács-Kiskun Megyei Tagszervezet (6000 Kecskemét, Táncsics M. u. 19.)

2020.11.04., 11.25. 8:00-12:00

BKM-i Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház (6000 Kecskemét, Reile G. u. 22.)

2020.11.11. 8:00-12:00 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata (6000 Kecskemét, Attila u. 4. )

2020.11.18. 8:00-12:00   


Tájékoztatás

Érsekhalma Község Önkormányzata 2019. évben a következő támogatásokat nyújtotta a Civil szervezetek részére: • Együtt Érsekhalmáért Egyesület                                         2 700 000 Ft
 • ebből 1 000 000 Ft visszatérítendő

 • Az Érsekhalmi Óvodásokért Alapítvány                                 400 000 Ft
 • Érsekhalmi Polgárőr és Faluvédő Egyesület                          150 000 Ft
 • Az Érsekhalmi Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány            100 000 Ft
 • Érsekhalmi Hagyományőrző Népdalkör Egyesület                150 000 Ft  


A támogatások felhasználásáról 2020. január 31-ig kellett a civil szervezeteknek elszámolniuk. Az Érsekhalmi Hagyományőrző Népdalkör Egyesület elszámolási határideje: 2021.01.31.

(14/2015 (XI.16.) Önkormányzati rendelet 2. számú mellékletében meghatározott tartalmú és formátumú részletes szakmai és pénzügyi beszámolót, valamint a 3. számú melléklet szerinti bizonylatösszesítőt kellett benyújtani.)    


Katonai toborzás!

A Magyar Honvédség a koronavírus járvány miatt munkájukat vesztett embereknek is szeretne alternatívát kínálni.

A toborzás a járványügyi helyzetben is folyamatos - ezt hangsúlyozza a csatolt tájékoztató, mely röviden összefoglalja, hogyan lehet csatlakozni a honvédséghez és milyen szolgálatvállalási formák léteznek.


Az FBH-NP Nonprofit Kft. tájékoztatója a 2020. évi hulladékgyűjtésről


FELHÍVÁS

Tisztelt Érsekhalmiak!

A koronavírus megelőzése érdekében

a polgármesteri hivatalban

az ügyfélforgalmat TELEFONOS kapcsolattartásra korlátozzuk,

csak kivételesen indokolt esetben fogadunk ügyfeleket az ügyfélfogadási ablaknál!

Megértésüket köszönjük!

                                                                                         Bekő Csaba

                                                                                         polgármester

Elérhetőségeink:

Polgármesteri Hivatal: 78/548-020

Bekő Csaba: 70/374-2695

Rácz Lászlóné: 30/680-4716

Csehné Halász Ildikó: 20/476-4213

Kovács Adrienn: 30/961-0687


Hirdetmény


Tájékoztatás

Az új koronavírusról naprakész és folyamatos tájékoztatást a Népegészségügy alábbi linkjén kaphatnak:

https://www.antsz.hu/felso_menu/temaink/jarvany/uj_koronavirus

A Népegészségügy által ajánlott kézfertőtlenítő szerek listáját az alábbi link tartalmazza:

https://www.antsz.hu/felso_menu/temaink/jarvany/fertadat

További tájékoztatást a Magyar Vöröskereszt oldalán kaphatnak:

https://voroskereszt.hu/hirek/mit-erdemes-tudni-a-koronavirusrol/


Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!

Házasságkötés, gyermekszületés, építkezés, autóvásárlás, vállalkozásindítás, mind-mind fontos és örömteli, ugyanakkor kétségtelenül hivatalos ügyintézéssel is járó események. Januártól már minden magyarországi településen, így nálunk is elérhető az Önkormányzati Hivatali Portál szolgáltatás, amelyen keresztül online, akár a saját nappalinkból is kényelmesen és gyorsan intézhetők az önkormányzati hivatali ügyek a hét minden napján. Így életünk kisebb-nagyobb eseményei és azok adminisztrációs feladatai is sokkal könnyebbé válnak. 

Bővebb információk eléréséért kérjük töltse le az alábbi két linket.


A szabadban is biztonságban!

NE GYÚJTSON TÜZET!

 • A tűz gyújtása bírságot vagy büntetőeljárást vonhat maga után!
 • A tűz őrizetlenül hagyása tragédiához vezethet!
 • A szabadtéri tüzek 99%-a gondatlanságból ered!
 • A tüzek szennyezik a levegőt, károsíthatják az egészséget!


A tűzgyújtási tilalomról, égetésről és az általános teendőkről szabályos tűzgyújtás esetén az alábbi linken bővebben tájékozódhat:


Vadászterület fenntartásáról


Parti-túrázz! Horgássz, kirándulj és élvezd a vízi sportokat Bács-Kiskun megye varázslatos helyein!

Titokzatos mocsarak, holtágak, sajátos növény- és állatvilággal rendelkező szikes tavak csalogatják Bács-Kiskun megyébe a természet szépségei iránt fogékony látogatót. A változatos alföldi táj tartalmas időtöltést ígér a felfedezőnek vízen és szárazföldön, rejtett ösvényeken és kiépített utakon, kerékpárral, gyalog, kajakkal, csónakkal... Élmények sora várja itt a növények és madarak csöndes megfigyelőjét, a szenvedélyes horgászt.

A horgászhelyek között mindenki megtalálja a kedvére valót. A csendes magányt keresők elvonulhatnak a folyópartok, holtágak zegzugos partjain, akinek pedig fontos a kényelem és a magas szintű szolgáltatás, az számos kiépített horgásztó közül választhat. Ilyen például az kecskeméti Benkó Zoltán Szabadidőközpont, az Akasztói Horgászpark, a Kozák Horgász-tó, az Izsáki Horgász- és Pihenőpark, a Szanki Horgásztó és Pihenőpark, vagy Kunfehértó tava.

A kivételes szépségű dunai és tiszai táj, az ártéri erdők és a változatos tanösvények igazi csemegét kínálnak a túrázóknak. Az izsáki Kolon-tó honos növény- és állatfajaival, a Duna és a Tisza holtágai, ártéri erdei, a Felső-Kiskunság szikes tavainak sekély és nyílt vizei, a Felső-Bácskai Natúrpark védett területei, a Császártöltés közelében fekvő Vörös-mocsár és a bugaci Puszta felbecsülhetetlen természetvédelmi értéket képviselnek, és ideális helyszínt kínálnak családi kirándulásokhoz, munkahelyi és iskolai közösségek csapatépítő programjaihoz.

Az aktív életmódot kedvelők lovas és vízi sportok gazdag kínálatából választhatnak. A kajakozás, kenuzás, csónakázás, úszás mellett bárki kipróbálhatja például a népszerű segwayt Nagybaracskán, Baján a sárkányhajót, Kecskeméten a wakeboardot, a Tiszaugi holtágnál pedig jetskit, motorcsónakozást.

A változatos élővilág, gazdag halállomány, ritka vízi madarak, ártéri mocsarak és láperdők mellett a tiszavirágzás, vagyis a kérészek júniusi tömeges násztánca további nyomós érv Bács-Kiskun megye felfedezése mellett.


Csobbanj! Termál-, gyógyfürdők és szabadvízi strandok Bács-Kiskun megyében

A víz testet és lelket felfrissítő, nyugtató és gyógyító jótékony hatásait a legváltozatosabb módokon kínálja látogatóinak Bács-Kiskun megye. A számos termál- és gyógyfürdő közül lehet választani a szolgáltatások, a vízösszetétel, a hangulat, a csúszdák és élményelemek, vagy akár a szaunaválaszték alapján, míg a természetes vizek kedvelői a tópartokon és az alföldi tájon kanyargó folyópartokon, homokos tengerpartot idéző szabadvízi strandokon élvezhetik a napsütést, a nyarat, a kulturális és sportrendezvények gazdag kínálatát.

Aki betegségére keres gyógyírt, testi panaszaira enyhülést, az jó helyen jár Bács-Kiskun megyében. Az itt feltörő termál- és gyógyvizek többek között mozgásszervi megbetegedések, kopásos eredetű gerincbántalmak panaszait csillapítják jótékonyan, de gyulladáscsökkentő hatásuk számos egyéb egészségügyi probléma megoldásában is hatékony segítség lehet.

Az ország legnagyobb megyéje számos fürdőjében mindenki megtalálhatja az igényének megfelelőt. A ballószögi Aranykor Wellness és Termálfürdőt, vagy akár a félegyházi Róna Kincse Gyógyfürdőt jó szívvel ajánljuk a családiasabb légkörre vágyóknak, míg a Kecskeméti Fürdő, vagy a kiskunmajsai Jonathermál Gyógy- és Élményfürdő pezsgésével, gazdag gyógyászati és wellness szolgáltatásaival várja látogatóit. A hazai fürdők közül a Kecskeméti Fürdőnek van a legnagyobb fedett vízfelülete, ezért hazai és nemzetközi vízi sport versenyek ideális helyszíne.

Mindegyik létesítménynek van valami egyedi tulajdonsága, semmi mással össze nem téveszthető bája, hangulata, amiért érdemes felkeresni. Van, ahol sókamra és szaunaélmény, másutt masszázs, esetleg aroma-, gőz-, vagy pezsgőfürdő kényezteti a megfáradt testet. S mert más élménnyel társul az úszás, másként ölel a termálvíz Kerekdombon, mint Kiskunhalason, vagy Kunszentmiklóson . Felesleges volna rangsort felállítani közöttük, hiszen aki egyet is kihagy, maradandó élménnyel lesz szegényebb.

A két nagy folyó, a Duna és a Tisza oltalmazva öleli ezt az egyedülálló szépségű alföldi tájat, különleges hangulatú, pazar fürdőhelyekkel ajándékozva meg a természet közelségét és a természetes víz varázsát keresőt. A bajai, tiszakécskei folyópartok és a Tiszaugi holtág mellett, a kecskeméti szabadidőparkban, a kunfehértói tófürdőben, a soltvadkerti Vadkerti-tónál és a Dunapataj közelében fekvő Szelidi-tónál élvezhetik a szabadvízi strandok szabadságát a látogatók.


Étel- és italkülönlegességek Bács-Kiskunban

Ki ne hallott volna már a bajai halászléről, az alföldi borokról, a kecskeméti barackpálinkáról, vagy a kalocsai fűszerpaprikáról. Ezek a Bács-kiskun megyei specialitások a magyar gasztronómia kiemelkedő ritkaságai, amelyeket ma már a magyarság csúcsteljesítményét jelölő hungarikumok közé sorolunk.

Az alföldi ember sohasem félt a munkától. Megzabolázta a futóhomokot, a magyar gyümölcstermesztés központjává, a "szóló szőlő és csengő barack" hazájává tette a Duna-Tisza közét. Manapság számos család kemény munkával például spárgát termel. Mindannyian szeretik az életet élvezni is: jókat enni, és a tartalmas ételeket jófajta homoki borokkal leöblíteni. Ezt az életszeretetet is hirdeti a méltán híres helyi gasztronómia.

Magyarország legnagyobb szőlőtermő területe, az alföldi, vagy másképpen Duna borrégió - az alföldi bor "szülőhazája" - a két folyó ölelésében fekszik, és három egymással összefüggő borvidék: a Kunsági, a Hajósi és a Csongrádi alkotja. Volt idő, amikor az "alföldi" pejoratív jelző volt egy bor esetében. Ma már koránt sincs így. A térség számos nagynevű, komoly hazai és nemzetközi szakmai sikereket elért borászattal büszkélkedhet.

Bács-Kiskun megye eredetvédett nemzeti értéke a Kecskeméti Barackpálinka, amit az egyedi mikroklímában termelt kajszibarackból főznek, már a XVIII-XIX. század óta. E kuriózum külhoni megismertetéséhez maga VIII. Edward is hozzájárult az 1930-as évek közepén, amikor a Budapesten időző trónörökös megízlelve a számára küldött kilenc éves érlelésű, különleges italt, így nyilatkozott: "Szódával jobb, mint a whisky, teával jobb, mint a rum."

A fűszerpaprika-őrlemény az 1800-as évek közepén vált belföldi kereskedelmi árucikké, és a század végére a külföldet is meghódította. A Kalocsa környéki fűszerpaprikák kiváló ízének, zamatának és festéktartalmának titka főként a kedvező klimatikus viszonyokban, a meleg és napfényben gazdag nyárban, valamint a gyorsan felmelegedő és tápanyagokban gazdag dunai öntéstalajban keresendő. Az elmúlt évszázadban a paprika meghódította a világot, és az egyik leghíresebb hungarikum lett, messzi tájakon is megismertetve Bács-Kiskun megye és Kalocsa nevét.

A térségben otthonra találó nemzetiségeknek és az általuk meghonosított hagyományoknak köszönhetően épültek be a mindennapokba olyan fogások, mint például a Császártöltés környékén élő svábok Cibl tankid, a Kiskőrösön elterjedt házi szaladgálós káposztás rétes, vagy a felső-bácskai spárgapuffancs.

A félegyházi hízott libamáj méltán sorolható a megbecsült gasztronómiai alapanyagok közé szerte a világon. Ennek titka a Kiskunságban évszázadok alatt felhalmozódott tapasztalat és a kitűnő állatállomány.

Sok mindenért érdemes ide jönni, például, hogy helyben élvezzük a soltvadkerti fagylaltot, a lajosmizsei szamócát, a belőle készült lekvárokat és a kézműves szanki konyakmeggyet.

A kuriózumok sorát gyarapítják a Kiskunsági Nemzeti Park bivalyai, amelyek legelésükkel és taposásukkal karbantartják a vizes, mocsaras területeket, majd ízletes húsukat élvezhetik az ínyencek.

És ezzel még nem értünk a végére a megye gasztronómiai kínálatát jellemző furcsaságoknak! Bácsalmáson például troll nudlival szokás az unokát kényeztetni, Kecskeméten pedig nem töltik az időt palacsintasütéssel, inkább finom tejes pitét készítenek a palacsinta alapanyagaiból.

De persze hagyományos ételek is rotyognak az alföldi szakácsok bográcsaiban. A kunszentmiklósi birkapörkölt, a dunapataji pacalpörkölt, vagy a bugaci marhahúsból készült ételek egytől egyig alkalmasak egy éhes társaság jól tartására.

Télen számos családi és baráti közösség vág disznót ma is megyeszerte, pont úgy, ahogy tették azt nagy- és dédszüleink. Mi több, a tányérokba se kerül más, mint 50-100 évvel ezelőtt. Mert ami jó, azon kár volna változtatni.


Látnivalók, múzeumok

Minden településnek, közösségnek vannak megőrzésre méltó értékei, kiemelkedő, ápolásra méltó hagyományai, "kincsei", amelyeket büszkén őriz, és mutat meg másoknak. Ezek felismerése, gondozása és továbbörökítése a mindenkori közösség felelőssége, és összetartozását erősítő feladata. Erről is mesélnek Bács-Kiskun megye kiemelkedő építészeti, kultúrtörténeti értékei, ipartörténeti és iparművészeti emlékei, múzeumai, egyházi épületei... Aki kíváncsi a térség múltjára, történetére, az itt élők gyökereire, az bőséges ismeretanyagot meríthet e gazdag örökségből.

A századforduló szecessziós hangulatát idéző kecskeméti főtér különlegessége, a városépítő elődök máig ható üzenete, hogy valamennyi felekezet temploma békében megfér itt egymás mellett. Nem véletlen, hogy a megyeszékhelyt a tolerancia városának is nevezik. Az 1800-as évek végén, Lechner Ödön és Pártos Gyula tervei alapján épült Városházát a szecesszió gyöngyszemeként emlegetik, falait Zsolnay majolika díszíti, homlokzatáról pedig minden egész órában harangjáték csendül fel. A Hírös Város másik legismertebb épülete minden bizonnyal a Kecskeméti Képtárnak helyet adó, műemléki védelem alatt álló Cifrapalota.

A szecesszió jegyei uralják az 1911-ben felépült kiskunfélegyházi városházát is, amely ugyancsak Lechner Ödön nevéhez fűződik, s amelyről átadása után így szóltak a félegyháziak: "Tornyosan áll s cifrán, mint a puszta virága." Az épület ma is a város ékessége.

Baján neoreneszánsz külső takarja a város egyik legrégebbi, 270 éves épületében elhelyezett Városházát, amely az építést befejező gr. Grassalkovich Antal után kapta nevét, s 1863-tól tölti be jelenlegi funkcióját.

Bács-Kiskun megye számos építészeti és kulturális gyöngyszeme közül egyik a nemesnádudvari pincesor, amit az itt lakók 18-dik században ideérkező sváb őseinek köszönhetünk. Ők kezdtek ugyanis itt szőlőtermesztésbe, és hozták létre az első, teljesen egyedi építészeti stílust képviselő, alacsony homlokzatú, keskeny, kisablakú, nagy ajtajú házacskákat. A híres nemesnádudvari pincék közül szinte minden helyi család birtokol egyet. Ezekben őrzik a hajdani borászati eszközöket, a tulajdonosok pedig évszázadok óta apáról fiúra örökítik át a tapasztalatokat. 


Szabadulj fel! Egyedi fesztiválok, rendezvények a Duna és a Tisza ölelésében, Bács-Kiskun megyében

Bács-Kiskun megye helyi közösségei lelkesen ápolják az elődök hagyományait, és teremtenek újakat. Beszédes példái ennek a visszatérő események, rendezvények, ünnepek, amelyek jó alkalmat kínálnak az értékek számbavételére és bemutatására, valamint a találkozásra. Az alföldi ember vendégszerető. Örömmel osztja meg ünnepét, múltja kincseit, munkája eredményeit a rég nem látott ismerősökkel és a kíváncsi, nyitott vendégekkel. Erről bárki meggyőződhet a legkisebb települések, vagy akár a nagyobb városok rendezvényein is.

A falusi disznótorok hangulatát idézik meg a hagyományos feldolgozást bemutató és továbbörökítő gasztronómiai rendezvények a kalocsai Hagyományos Disznótortól a bajai Bácskai Hurka- és Kolbászfesztiválon át a Bócsatorig.

A városalapító elődök előtti főhajtás mellett a régvolt, és a mai generációk értékteremtése áll a városnapi rendezvénysorozatok fókuszában. Kiskunfélegyházán a Városalapítók Hete eseményeit a kézműves és gasztronómia vásár, továbbá a Kunsági Bajuszfesztivál színesíti, míg Kiskőrösön Országos Rétesfesztivállal, Kiskunhalason pedig Nemzetközi Csipkekiállítással és Találkozóval teszik még tartalmasabbá a városnapi ünnepségeket.

Aki igazi kuriózumra vágyik, annak érdemes látogatását a Szeremlei Pünkösdi Ladikázás a Bugacon szervezett Ősök Napja vagy a Kurultáj idejére időzíteni.

Minden településnek van mire büszkének lenni. Izsákon ezt hirdeti a Tészta Majális, ahogy az őszi Sárfehér Napok rendezvényei is, amikor a térségből származó, kiváló minőségű termékeket ünneplik. Hajóson, az Európában legnagyobb 1200 pincéből álló pincefalujában az Orbán-napi Borünnepen mutatják meg az érdeklődőknek a sváb telepesek kulturális és gasztronómiai hagyományait, míg Szankon a meggy érésének idején Méz és Meggy Fesztiválra várják a látogatókat. A KunfehérTone fesztivál a fiatalok partija, ahol a koncertek, a tó vize és ismeretlen ismerősök társasága garantálja az élményeket. Baján, a halászlé fővárosában mintegy kétezer bogrács alatt lobban fel a láng július második hétvégéjén, hogy a hungarikummá emelt, egyedi módon készített halászlevet dicsőítse.

Gasztronómiai fesztiválok, többek között Bácsalmáson a Népek-Ízek Forgataga, Lajosmizsén a Szamócás Vásári Forgatag, Kunszentmiklóson a Birkafőző verseny, Kiskunfélegyházán a Libafesztivál, Kelebián a Kacsa- és spárgaételek ünnepe várja a hagyományos és új ízek kedvelőit.

Kecskeméten tavasztól az esztendő végéig egymást érik a különböző fesztiválok, kulturális és gasztronómiai rendezvények. 1972 óta tart a KEFAG Zrt., a helyi erdészeti vállalat minden év március 15-én bensőséges, különleges megemlékezést Kecskemét-Hetényegyháza tölgyes ligeterdejében. 2019-ben tizennegyedik alkalommal vonzza a megyeszékhelyre a magyar és a nemzetközi animáció színe-javát a legendás múltú Kecskeméti Rajzfilmstúdió világszerte ismert szakmai találkozója, a KAFF. Emellett a Kecskeméti Barackpálinka és Borfesztiválért, a Kodály Fesztiválért, a Jazzfőváros Fesztiválért és az idén 85 esztendős Hírös7 Fesztiválért is érdemes felkeresni a "hírös várost". 


Bács-Kiskun megye lesz az Utazás Kiállítás díszvendége

Bács-Kiskun megye és Kecskemét lesz 2019-ben az Utazás Kiállítás belföldi díszvendége. Több népszerű turisztikai célpont [T1] után kap lehetőséget a festői szépségű alföldi vidék és annak robbanásszerű gyorsasággal fejlődő "fővárosa", hogy bemutassa értékeit február 21-24. között a Hungexpo Vásárközpontban. A nagy látogatottságú Utazás Kiállítás szervezői ezúttal az "Aktív hétvége van" szlogent választották, és több, az aktív turizmushoz kapcsolódó társkiállítással - Budapest Boat Show, Bringa- és Futó Expo, Karaván Szalon, Afrika Expo és Vásár - tették még sokszínűbbé a programot. A külföldi díszvendég Algéria lesz.

28 település és 6 szervezet fogott össze, hogy kísérletet tegyen annak a változatosságnak a bemutatására, ami ezt a sokszínű vidéket jellemzi.

Hatalmas lelkesedéssel és összefogással dolgoznak a közreműködők azoknak a természeti szépségeknek, építészeti kuriózumoknak az összegyűjtésén, amelyek leginkább reprezentálják a térséget. Óriási kihívás valamiféle egységként megjeleníteni a hajósi pincesor, a végtelen bugaci puszta, az izsáki madárfüttyös Kolon-tó, a bajai Duna-part, a félegyházi [T2] fürdő, a kiskunsági túzokdürgés, a szabad vízi tavak... egyedi hangulatát. Ezért három központi téma, az egészség-, a bor- és gasztroturizmus témaköreire fonják fel Bács-Kiskun megye méltán ismert, vagy éppen méltatlanul háttérbe szorult kincseit. A cél, hogy minél több emberben, családban, kirándulni készülő osztályban ébredjen fel a vágy többet megtudni Petőfi rónaságáról, Móra Daru utcájáról, a nemesnádudvari "hegy levéről", a kecskeméti Cifra Palotáról, a jótékony termálvizekre épült fürdőkről, az alföldi hagyományokból táplálkozó kulináris élvezetekről.


Tájékoztatás az ügyfélfogadás változásáról

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2019. február 4-től, a Falugazdász ügyfélfogadása Érsekhalmán megszűnik, ezentúl Nemesnádudvaron várja a Tagjait!


Érsekhalma, Nemesnádudvar és Sükösd útjainak karbantartásához szükséges erőgép és eszközök beszerzése 


Érsekhalma múltja és jelene

Tisztelt Lakosság!

Az Érsekhalma múltja és jelene című könyv kiadása folyamatban van, mely Palástiné Varga Erzsébet és Deli Ferenc közös munkája. A könyv ára 2000-Ft lesz. Előjegyezhető az IKSZT-ben.


Óvoda melegítő konyha felújítása

Bővebben...


Díjhátralékok beszedése!Lakossági Felhívás!


Az NHKV Zrt. személyes ügyfélszolgálatát bővítette 2018. január 1. napjától. Az ingatlanhasználók a díjhátralékok befizetését és az adatváltozások bejelentését ezentúl a személyesen felkereső díjbeszedőknél tudják rendezni!

A személyes ügyfélszolgálati feladatot és díjbeszedést végző munkatársak minden esetben fényképes igazolvánnyal igazolják kilétüket!

Bővebb információ az alábbi linken:

Fűnyírást vállalunk!

Értesítjük a lakosságot, hogy a Halma-Aszaló Kft. az idén is vállal fűnyírást.

Áraink:

         Fűnyíróval és fűkaszával 1.500 Ft/óra, traktoros fűnyíróval 3.000 Ft/óra illetve nagy traktorral 4.000 Ft/óra!


                        Keressen minket bizalommal! 


További információkért hívja Belák Imrét, a +36-30/427-4605-ös számon.