Óvoda

Óvoda

Az érsekhalmi óvoda alapítása az 1970-es évekre tehető vissza. Az ezt megelőző időkben a Hosszúhegyi Állami Gazdaság által fenntartott hildpusztai üzemegységben működő óvodába hordhatták a szülők az óvodás korú gyermekeiket. Érsekhalmáról lovaskocsi szállította az óvodásokat a hildpusztai óvodába. Kis idővel 1970 előtt ez a lehetőség megszűnt.

Deli Ferenc iskolaigazgató kezdeményezésére alapított a faluban óvodát a Hajósi Nagyközségi Tanács. Egész pontosan 1970. májusától kezdhettek óvodába járni a gyerekek a ma is használatos, 1800-as évek második felében készült épületbe. Újvári Katalin kalocsai származású óvónő került kinevezésre, s a falu lakást is biztosított számára. Májustól novemberig még nem működött a konyha, ezért a gyerekek száraz ételt hoztak otthonról, s azt fogyasztották el az óvodában.

1970. novemberétől önálló főző konyhával rendelkező, egy csoportos óvoda lett az intézmény, mely egy óvónőnek, egy dajkának és egy főzőnőnek adott munkát a 42 fő ellátására. Később a növekvő gyermeklétszám megkövetelte az óvoda bővítését.

1973-1991-ig az óvoda két csoporttal, három óvónővel, három dajkával dolgozott. Ezekben az években a gyermekek létszáma általában 50 körül mozgott. A dajkák részt vettek a konyhához tartozó veteményeskert művelésében is. 1978-ig az állami gazdaság úgy segítette az intézmény működését, hogy egy óvónőt és egy dajkát fizetett.

Önálló községgé válásunkig a helyi óvoda szakmailag és gazdaságilag a hajósi óvodához, illetve az érsekhalmi iskolához tartozott. 1991-ben a helyi önkormányzat képviselőtestületének döntése alapján az óvoda ismét egy gyermekcsoporttal működő intézmény lett, melyben két óvónő, és két dajka látta el a munkát. A gyermekek létszáma ekkor átlagosan 30-35 körüli volt.

Néhány éve a nyelvoktatásnak megfelelően átdolgozták nevelési programjukat, a személyi és tárgyi feltételeket ennek megfelelően teremtették meg. 2006-2007-es nevelési év óta német nemzetiségi programmal dolgozó óvodaként működik az intézmény. Átlagosan 22-25 gyermek nevelésével foglalkoznak.

2007-ben Borota, Csávoly, Érsekhalma, Nemesnádudvar, Rém községek önkormányzata által kötött társulási megállapodás eredményeképpen létrejött a Felső-Bácskai ÁMK. 2007. július 1-től óvodánk a Felső-Bácskai ÁMK Óvodájának Érsekhalmi Tagintézménye.

2002 óta működik az " Az Érsekhalmi Óvodásokért Alapítvány", melynek célja a nevelő tevékenységhez, a gyermekek sokoldalú fejlesztéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosításának támogatása. Mára bővítettük céljainkat, s a község szülői közösségének segítésére szeretnénk egy családi napközit létrehozni a három évnél fiatalabb gyermekek számára.


Elérhetőség


Érsekhalmi Német Nemzetiségi Óvoda

6348 Érsekhalma, Dózsa utca 1.

Tagintézmény vezető: Gál Marianna                                                                                                            
Telefon: +36-30/475-5278                                                                                                                                
E-mail: mariann.un@gmail.com