Kulturális programok

Bündeltanz

Az előadás a Déryné program hozzájárulásával valósul meg.

A magyar költészet napja - Láthatatlan szépség

- Vannak pillanatok miket elfelejtünk megélni...
vannak dallamok, miket nem hallunk meg..
versek, melyek olvasatlanok maradnak...

és ha néha úgy érezzük egyedül maradtunk a világban, csak engedjük, hogy megmutassa magát, az a titokzatos valami, ami sokszor észrevétlen, de körbe vesz minket:

a láthatatlan szépség.

A műsorban kortárs költők és Hrutka Róbert saját szerzeményei mellett Pilinszky csodás versei is elhangzanak, megzenésítve a Pilinszky-év alkalmából. Április 11. (hétfő) 18 óra. 

Bajai Honpolgár-estek, 4. évad 6. előadás: A kényszerkollektivizálás Bács-Kiskun megyében

Rákosi Mátyás 1948. augusztus 20-án Kecskeméten mondott beszédében hirdette meg a mezőgazdaság szovjet modell szerinti átalakítását, a parasztság termelőszövetkezetekbe kényszerítésének programját és a módosabb parasztgazdák, azaz a kulákok üldözését. Az elnyomás ezt követően fokozódott, a mezőgazdaság adóterhei 1949 és 53 között megháromszorozódtak, a beszolgáltatások, a kuláküldözések, a tagosítások, egyre nagyobb terheket róttak a parasztságra.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverését követően, 1957 nyarán az MSZMP Központi Bizottsága elfogadta a teljes körű kollektivizálás tervét, de a korábbi erőszakos módszerek helyett, a több évre elnyújtott folyamat során az "agitálásra" és az "önkéntességre" helyezték a hangsúlyt. Miután az MSZMP meghozta a döntést, kiadta az utasítást, hogy a parasztokat be kell léptetni a termelőszövetkezetekbe - akik a földjükről, vagyonukról, egzisztenciájukról természetesen nem akartak lemondani. (...) A magyar társadalom legnépesebb társadalmi rétegét, a parasztságot, mely a 20. század közepén még a foglalkoztatottak felét adta, 20 év alatt szinte teljesen felszámolták. Április 7. (csütörtök) 18 óra. Előadó: Rigó Róbert PhD történész, szociológus a Károli Gáspár Református Egyetem BTK Történettudományi Intézetének és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága Hivatalának tudományos főmunkatársa. Fő kutatási területe a második világháborútól a rendszerváltásig terjedő időszak társadalomtörténete.